O NÁS

Jsme firmou, zabývající se měřením radonu, konkrétně se zaměřujeme na stanovení radonového indexu pozemku (RIP) a měření radonu v interiérech staveb (INT). 

Disponujeme povolením k vykonávání služeb významných z hlediska radiační ochrany, vydaným pod č. j. SÚJB/ORP/16599/2019 Státním úřadem pro jadernou bezpečnost (SÚJB).