Měření radonu v interiéru (INT)

Byty v rodinných a bytových domech

Jako měřicí místa v bytech v rodinných a bytových domech se volí:

- všechny obytné místnosti a kuchyně v bytech v prvním obývaném podlaží; pokud nejsou jednotlivé místnosti odděleny dveřmi a tvoří jeden prostor, považuje se za jedno měřicí místo každých započatých 50 m² podlahové plochy,

- alespoň jedna třetina obytných a pobytových místností v dalším obývaném podlaží,

- všechny místnosti bez ohledu na podlaží, pro které existuje podezření na použití stavebního materiálu se zvýšeným obsahem přírodních radionuklidů.

Domácí tělocvičny, místnosti pro domácí práce, domácí studia, pracovny, obytné haly a podobně se považují pro účely této metodiky za obytné místnosti.

V bytových domech podsklepených v plném půdorysu budovy, jejichž podzemní podlaží není propojeno s obytným podlažím nebo kde je první nadzemní podlaží neobývané, je měřicím místem nejméně jedna čtvrtina ze všech obytných a pobytových místností v prvním obývaném podlaží.


Stavby s pobytovými místnostmi nebytového charakteru

Měřicími místy jsou všechny pobytové místnosti v prvním užívaném podlaží. V místnostech o velké plošné výměře se za měřicí místo považuje každých započatých 500  podlahové plochy. Měřicím místem je rovněž každá pobytová místnost, u které existuje podezření, že pro její výstavbu byly použity stavební materiály se zvýšeným obsahem přírodních radionuklidů.

O umístění měřicích míst ve vyšších podlažích rozhoduje osoba se zvláštní odbornou způsobilostí vydanou SÚJB k dané činnosti s cílem nepodcenit ozáření osob pobývajících ve stavbě.