Pro měření OAR ve stavbách používáme tyto přístroje:

Radim 5, Radim 5B a sondy TSR 2

Radim 5

Kontinuální monitor radonu

Radon difunduje do detekční komory přístroje, překryté vrtvou látky. Látka zachycuje dceřinné produkty radonu. Aktivita radonu je stanovena měřením α(alfa) záření Po-218 a Po-214.

Radim 5B

Kontinuální monitor radonu

Radon difunduje do detekční komory přístroje, překryté vrtvou látky. Látka zachycuje dceřinné produkty radonu. Aktivita radonu je stanovena měřením α(alfa) záření Po-218 a Po-214.

Sondy TSR 2

Kontinuální monitor radonu

Základem sondy je měřící komora s polovodičovým detektorem. Radon difunduje do komory přes vstupní filtr. Sonda autonomně nepřetržitě měří a zpracovává výsledky ve 4 minutových intervalech a počítá objemovou aktivitu radonu.